Preloader

İzmir 35 Etkinlikleri

İzmir 35 Etkinlikleri

BFN Design, İzmir 35 Etkinlikleri için özgün ve etkileyici bir logo tasarımı geliştirdi. Logo tasarımı, İzmir'in sembolik bir öğesi olan Saat Kulesi'ni temel alır ve modern bir görünüm kazandırır.

İzmir 35 Etkinlikleri
İzmir, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir ve her yıl birçok etkinlik düzenlenir. İzmir 35 Etkinlikleri de bunlardan biridir ve İzmir de düzenlenen etkinliklerin paylaşıldığı platformdur. BFN Design, İzmir 35 Etkinlikleri için özgün ve etkileyici bir logo tasarımı geliştirdi. Logo tasarımı, İzmir'in sembolik bir öğesi olan Saat Kulesi'ni temel alır ve modern bir görünüm kazandırır. Logo, turuncu ve mavi renkler kullanılarak tasarlanmıştır. Turuncu renk, İzmir'in sıcak ve canlı karakterini yansıtırken, mavi renk ise İzmir'in deniz manzaralarını çağrıştırır. Saat Kulesi, etkinliklerin İzmir'in tarihine olan saygısını ve vurgusunu temsil eder. Logo tasarımı, etkinliklerin tanıtımı için etkili bir araçtır. Tasarım, İzmir 35 Etkinlikleri'nin modern ve dinamik bir etkinlik olduğunu vurgular ve etkinliklerin özgünlüğünü yansıtır. Logo, diğer dijital varlıklarla uyumlu hale getirilerek marka imajı tutarlılığı sağlanmıştır. BFN Design ofisi, İzmir 35 Etkinlikleri için bir logo tasarlarken, etkinliklerin hedef kitlesi, amacı ve değerleri hakkında araştırma yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, logo tasarımı, etkinliklerin amacını yansıtan bir görsel olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, İzmir 35 Etkinlikleri için tasarlanan logo, BFN Design ofisinin yaratıcılığını ve profesyonelliğini yansıtan bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Logo, etkinliklerin özgünlüğünü ve İzmir'in sembolik değerlerini yansıtan bir tasarıma sahiptir ve hedef kitlenin dikkatini çekmek için etkili bir araçtır.

İzmir 35 Etkinlikleri

Izmir is one of the largest cities in Turkey and hosts numerous events every year. Izmir 35 Events is one of these events and is a platform where events held in Izmir are shared.

İzmir 35 Etkinlikleri
Izmir is one of the largest cities in Turkey and hosts numerous events every year. Izmir 35 Events is one of these events and is a platform where events held in Izmir are shared. BFN Design developed an original and impressive logo design for Izmir 35 Events. The logo design is based on the symbolic element of Izmir, the Clock Tower, and gives it a modern look. The logo is designed using orange and blue colors. The orange color reflects the warm and vibrant character of Izmir, while the blue color evokes the sea views of Izmir. The Clock Tower represents the respect and emphasis of the events on Izmir's history. The logo design is an effective tool for promoting events. The design emphasizes that Izmir 35 Events is a modern and dynamic event and reflects the uniqueness of the events. The logo is made consistent with other digital assets to ensure brand image consistency. When designing a logo for Izmir 35 Events, BFN Design conducted research on the target audience, purpose, and values of the events. As a result of this research, the logo design emerged as a visual that reflects the purpose of the events. In conclusion, the logo designed for Izmir 35 Events is an example that reflects the creativity and professionalism of BFN Design. The logo has a design that reflects the uniqueness of the events and the symbolic values of Izmir, making it an effective tool for attracting the attention of the target audience.